Als Aristophanes vandaag leefde, zou hij dan nog steeds de staatsaffaires aan vrouwen willen overlaten?
Dat stelde hij voor in 392 v. Chr. in zijn komedie Ekklysiazouses = Vrouwenparlement, toen Athene bankroet was na de Peloponnesische oorlog, met een verzwakte democratie waarin niemand meer vertrouwen had.
De vrouwen in het stuk Vrouwenparlement zijn de situatie zat. De mannen hebben er een potje van gemaakt. Zij nemen de macht over. Onder leiding van Praxagora verkleden de vrouwen zich als hun echtgenoten, die ze de hele nacht hebben afgebeuld met sex en drank om daardoor niet op tijd op te kunnen staan voor het parlement. Vele mannen gingen toch al niet meer naar het parlement omdat ze er geen vertrouwen  meer in hadden. Zelfs de 3 obool die ze kregen voor hun aanwezigheid kon ze niet over de streep halen.

Praxagora heeft revolutionaire ideeën om de democratie te herstellen en een eerlijke verdeling van geld en goederen te regelen, zodat iedereen weer een gelukkig leven heeft.
Vrouwen bestieren al hun huishouden en houden de uitgaven nauwkeurig bij en zorgen voor kinderen, hun mannen en hun sociale omgeving. Samen met haar vriendinnen slagen ze erin om het parlement te overtuigen dat vrouwen nu maar eens het heft in handen moeten nemen.

Een komedie van Aristophanes die nog steeds actueel is, vol met komische verwikkelingen en inventieve oplossingen.

Praxagora
Ik beweer dat allen van nu af aan geen eigen bezit mogen hebben.
Nee, we doen samsam en het geeft geen pas dat de één zowat bulkt van de centen en de ander geen sou heeft.
Ook akker en wei zijn niet eerlijk verdeeld, want de rijke heeft nu veel te veel en de arme geen plek voor zijn grafzerk.
Bij kapitalisten ziet het zwart van de slaven, bij anderen is er niet een.
Dát is uit den boze en ik predik een leven, voor iedereen gelijk.
In ’t vervolg krijgt een ieder een even groot bouwland en have noch goed blijft privé.
Door de zorg van ons wordt elke Athener van voedsel voorzien: wij beheren de poet en zijn goed in rapen en schrapen.
Elke armoede is nu van de baan en het goed komt nu aan ieder ten goede: bruine bollen, ansjovis, beschuit, wollen dekens en wijn, grauwe erwten en slingers.
Wat heeft het voor zin om niet mee te doen?

Chremes
Kun jij ons een reden vertellen?
Want je weet toch dat ook momenteel de bezittende klasse bestaat uit bandieten?

Praxagora
Beste vriend, dat is werk’lijk voorbij en die  tijd is voltooid verleden tijd geworden.

(vertaling: Hein van Dolen)

Zomerfestival Epidavros