Troizina

Het antieke Troizina ( Troizen) ligt vlakbij het dorp Troizina, 9 km. ten westen van Galatas. De bezienswaardigheden liggen verspreid door de boomgaarden. Een bord verwijst u naar de opgravingen. Allereerst passeert u (na 700 m. op een hoek bij een zijweg naar rechts) het rotsblok, waaronder de held Theseus het zwaard en de sandalen van zijn vader vond. Vervolg uw weg rechtdoor voor de Frankische toren, die ook al in de oudheid deel uitmaakte van de stadsmuren. Nog verder omhoog leidt de weg u naar een ravijn waar de Duivelsbrug overheen ligt, een natuurlijke, door erosie gevormde brug. De weg erheen is niet altijd goed begaanbaar per auto. De weg bij het rotsblok naar rechts brengt u bij de opgravingen. Het is er altijd heel stil en u hoeft geen entree te betalen.

Aan uw linkerhand ligt de Hippolytos tempel en rechts ziet u de resten van een Aesculapion, een heiligdom gewijd aan de God van de geneeskunst, Asklepios. Dit is gebouwd in de 3e eeuw v. Chr. en deed ook dienst als ziekenhuis. De ziekenzaal was 29 x 9 m. en is nog goed te zien. Achter het Aesculapion ziet u de ruine van een 11e eeuwse Episkopi kerk, die waarschijnlijk gebouwd is op de plek waar ooit een tempel voor Aphrodite stond.

Mythologie
De naam Troizina komt van trión hedzomenón, dat “de stad van de 3 zitters” betekent. Koning Aitios heerste over Anthaia en Hypereia. Pittheus en Troizen, de zonen van Pelops, deelden het koningsschap met hem. Toen Troizen overleed, voegde Pittheus de twee steden samen en noemde ze naar zijn broer.

Op weg van Delphi naar Athene bracht koning Aegeus van Athene een bezoek aan zijn vriend Pittheus. Hij had het orakel in Delphi raad gevraagd voor zijn kinderloosheid. Het orakel waarschuwde hem zijn barstensvolle wijnzak niet te openen voor hij het hoogste punt van Athene had bereikt, om te voorkomen dat hij ooit van verdriet zou sterven. Dit antwoord wist hij niet te duiden en vroeg hulp aan zijn vriend Pittheus in Troizen.
Koning Pittheus had een dochter, die nog maagd was. Hij voerde Aegeus dronken en liet hem met zijn dochter slapen.Toen Aegeus vernam dat Aethra zwanger was, liet hij haar beloven om hun zoon in het geheim groot te brengen in Troizen. Zodra hij groot genoeg was om het rotsblok op te tillen, waaronder Aegeus zijn sandalen en zwaard ( symbolen van het koningsschap) verborgen had, moest hij naar Athene komen. Zoon Theseus deed inderdaad wat hem was opgedragen. Hij was een moedige man en op weg naar Athene verlostte hij de streek van vele monsters en rovers.

Bij Epidavros belaagde de kreupele Periphetes hem. Deze man bezat een enorme koperen knuppel waarmee hij reizigers placht te doden, vandaar zijn bijnaam Korounetes, of “knuppelaar”. Theseus wrong hem de knuppel uit handen en ramde hem dood. Verrukt over de grootte en het gewicht van de knuppel, droeg hij het moordwapen altijd met zich mee. Deze en nog veel meer heldendaden omlijsten de tocht van Theseus naar Athene.
Theseus verloste Kreta van het monster de Minotaurus. Op de terugweg zou hij een wit zeil voeren als teken van behouden thuiskomst, maar Theseus vergat dit en zijn vader, Aegeus, die het zwarte zeil zag, dacht dat hij dood was en stortte zich in de zee, die sindsdien de Aegeische zee heet.

Voor Hippolytos is in Troizina een tempel opgericht.
Hippolytos was een zoon uit het eerste huwelijk van Theseus met Hippolyte. Theseus stuurde hem naar Troizen, waar Hippolytos een tempel ter ere van de kuise Artemis oprichtte.
Aphrodite (de godin van de liefde) werd daardoor zo gekwetst dat ze zorgde dat Phaedra, de tweede vrouw van Theseus, verliefd werd op Hippolytos. Maar hij wees haar af en zij pleegde zelfmoord met in haar hand een brief met valse beschuldigingen over Hippolytos. Theseus vond deze brief en in zijn verdriet en woede vervloekte hij zijn zoon, die dezelfde dag omkwam door een monster dat hem over de rotsen sleurde tot de dood erop volgde.

Deze verhalen speelden zich af tussen 2100 en 1600 v. Chr.
De tragedieschrijver Euripides wijdde een tragedie aan Hippolytos.

Openingstijden: Altijd open en gratis

De eerste heldendaad van Theseus