Deze Myceense citadel ligt op een lage heuvel aan de rechterzijde van de weg Nafplion-Argos, op 4 km. afstand van Nafplion. De indrukwekkende muren die wij vandaag nog zien, werden rond 1250-1200 v. Chr. gebouwd. Homerus schreef: “het goed ommuurde Tiryns”. Maar er zijn ook overblijfselen uit de Neolithische periode (5000/6000 v. Chr.).
De burcht bestaat uit een hoger, midden en lager gelegen deel waarin huizen, hoven, zalen en voorraadkamers lagen.Het hoger gelegen deel, de citadel, werd bewoond door de elite en dit deel kunt u bezoeken. In de lagere delen woonden andere welgestelden. De boeren, slaven en ambachtslieden woonden buiten de muren. Aan de oost-en zuidkant zijn resten van huizen gevonden. Tiryns had oorspronkelijk een poort die identiek was aan de leeuwenpoort van Mycene.

Rond 1100 v. Chr. is de burcht verwoest door de Doriers en is later weer bewoond geraakt. De eerste tempel in Argolida, gewijdt aan de Godin Hera werd in Tiryns gebouwd. Toen de bewoners van Argos in 468 v. Chr. Tiryns plunderden namen zij het beeld mee uit de tempel en zetten het in hun eigen Heraion. In het museum in Nafplion zijn fragmenten van fresco’s uit Tiryns te zien en ook het Nationaal archeologisch museum heeft verschillende vondsten uit Tiryns.

De muren waren oorspronkelijk 20 meter hoog, nu ongeveer 10 meter, en 5 tot 11 meter breed. De totale lengte is 700 meter. Ze zijn gebouwd van onregelmatige blokken rode en grijze zandsteen en opgevuld met kleinere keien en klei. De zwaarste stenen worden geschat op 14.000 kilo.

Zeer indrukwekkend is de galerij tussen de hoge dikke muren, waar u jammer genoeg niet in mag.
1 km. verder, op de weg naar Nea Tiryns, is een groot koepelgraf waar de elite begraven werd.

Mythologie
Er zijn verschillende verhalen over het onstaan van deze burcht.
Tiryns zou gebouwd zijn door Proitos, die met zijn broer Akrisios een hevige strijd voerde om de opvolging van hun vader, de koning van Argos. De twee broers regeerden om beurten, maar Akrisios weigerde aan het eind van zijn termijn de troon aan zijn broer te geven, omdat hij ontdekt had dat zijn broer Proitos met zijn dochter had geslapen. Er onstond een bloedige strijd, die geen van beiden wonnen en het koninkrijk werd verdeeld. Proitos kreeg Tiryns en liet met behulp van 7 cyclopen die hij uit Lykie had meegenomen, de cyclopenmuren bouwen.

Een ander verhaal vertelt dat Perseus met de goddelijke hulp van Poseidon, die er bronnen liet ontspringen, de burcht heeft opgetrokken. Perseus is de kleinzoon van Akrisios en de zoon van Danae en de oppergod Zeus. Ook heeft hij Mycene gesticht en de burcht Midea versterkt.

Tiryns zou ook de geboorteplaats van Herakles zijn. Deze held verrichtte in opdracht van Eurystheus, de koning van Tiryns, 12 werken, waarmee hij boete deed voor zijn vroegere eerzucht.

Openingstijden:
Mei-sept: dagelijks van 8.00-19.00 uur
Overige maanden: di-zo: 8.30 tot 15.00 uur
Toegang: € 3,-

Link: Tyrins

Gratis Griekse taaltips en lessen

Ik ontvang graag de Griekse taaltips

 

dit veld niet invullen s.v.p.