The Greatest Amphitheatre in Epidavros

‘At Epidavros, in the stillness, in the great peace that came over me, I heard the heart of the world beat. Epidavros is merely a place symbol: the real place is in the heart, in every man’s heart, if he will but stop and search it. Every discovery is mysterious in that it reveals what is so unexpectedly immediate, so close, so long and so intimately known.’ (Henry Miller)

“In Epidavros, in de stilte, in de grote vrede die over mij kwam, heb ik de hartslag van de wereld gevoeld. Epidavros is een symbolische plek; de werkelijke plek is in het hart, in het hart van ieder mens, als hij maar wil stilhouden om het te doorzoeken. Elke ontdekking is in zoverre mysterieus dat zij onthult, wat zo verrassend voor de hand ligt, wat zo dichtbij is en reeds zo lang bekend en vertrouwd.”
(Henry Miller)