Karidiès is het bedrijf van Karen de Vries.
Van oorsprong is zij docent drama, actrice en regisseur.
In Nederland werkt ze als trainer, coach en trainingsactrice en maakt ze talking sticks.
Verbinding staat centraal in haar werk. Verbinding met jezelf en verbinding met de ander.
Zij gelooft dat als we ons volledig potentieel inzetten in samenwerking met elkaar, dat er dan synergie ontstaat. Een empathische, creatieve samenwerking:  1+1=3, waarbij we het beste van onszelf inzetten om een betere toekomst te bouwen. De middelen die ze gebruikt zijn spel, storytelling en de talking stick.
Karen geeft workshops en coacht mensen in het ontdekken van hun talent en drijfveren, de elevatorpitch, feedback geven en andere communicatie- en presentatievaardigheden, waarmee jij invloed op je eigen leven kunt uitoefenen.
karendevries.nl

In Epidavros in Griekenland geeft ze cursussen Griekse taal en Volg je hart.
Karidiès betekent walnotenbomen, vernoemd naar de grote walnotenbomen op hun land in Epidavros.

Karen kwam voor de 1e maal in Epidavros in 1986, waar ze meteen haar hart verloor aan  het theater en het dorp.
Nu woont en werkt ze er ongeveer 6 maanden per jaar samen met haar partner Dimitris.
Ze spreekt de Griekse taal en voelt zich inwoner van Epidavros.